Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Zaufanie użytkowników jest podstawą naszej działalności. Gwarantujemy Ci możliwość odstąpienia od umowy. Sprawdź zasady zwrotów.

  1. Kupujący/Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny zgodnie obowiązującymi zapisami prawa.: https://hirolab.pl/odstapienie-od-umowy/
  2. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta/Klienta jednoznacznego oświadczenia (np. mailowo lub w formie pisemnej) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub odbioru tegoż towaru przez osobę przez Konsumenta/Klienta upoważnioną z wykluczeniem firmy dostarczającej towar (zgodnej z wskazaniem na formularzu zakupu).Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnianego na stronie musclepower.pl oświadczenia przed upływem terminu na adres mailowy: [email protected] lub adres korespondencyjny Muscle Power.Oświadczenie Konsument/Klient ma możliwość złożyć na formularzu dostępnym TUTAJktórego wzór został przygotowany na podstawie załącznika do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r (z późniejszymi zmianami), lub innym stworzonym przez Konsumenta/Klienta zgodnym z obowiązującymi przepisami.Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia w którym Konsument/Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż wybrany przez Konsumenta/Klienta przewoźnik i wskazana przez Klienta/Konsumenta, weszła w posiadanie towaru.: https://hirolab.pl/odstapienie-od-umowy/
  3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Muscle Power zgodnie z obowiązującymi przepisami zwraca koszty dostarczenia towaru do Kupującego do wysokości ceny najtańszej formy dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów wysyłki towaru powyżej najtańszej formy dostawy.: https://hirolab.pl/odstapienie-od-umowy/
  4. W przypadku Klientów nie będących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Konsumentami, zastosowanie mają powyższe zapisy jak również ustalenia umowne/pisemne między podmiotami Sprzedawcy i Klienta zgodne z obowiązującymi przepisy prawa.: https://hirolab.pl/odstapienie-od-umowy/
  5. Towar należy odesłać na adres MUSCLE POWER ul. Krakowska 45 lok. 86/87A (Park Handlowo-Usługowy „Warta”) 42-200 Częstochowa – adres ten podany jest również w stopce formularza odstąpienia.: https://hirolab.pl/odstapienie-od-umowy/

Konsumentowi przysługują wszelkie prawa zapewnione przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).